НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Във връзка с въведената извънредна ситуация в РБългария за ограничаване на COVID-19, конкурсът да се проведе при спазване на следните противоепидемични мерки:

 1. В сградата на НУФИ „Широка лъка“ се влиза с предпазна маска (шлем) – важи за участниците в конкурса, придружаващите ги лица и организаторите на конкурса.
 2. Влизането в сградата става поединично, като задължително се използва предоставения дезинфектант за ръце. Всеки участник може да е придружен само от преподавател, корепетитор или родител.
 3. В сградата не се допускат лица с остри респираторни заболявания.
 4. На входа на НУФИ „Широка лъка“ се поставя списък на участниците по възрастови групи и часове на явяване.
 5. На входа на сградата е поставена схема показваща маршрута на участника – вход към зала за подготовка (30 кв.м), вход към сцена (160 кв.м) и изход. Посоченият маршрут гарантира липсата на контакт с други участници. Участниците се подготвят и изчакват реда си в посочените помещения, без да се доближават на разстояние от 1,5 метра помежду си.
 6. След изпълнението на всеки участник се подменя стола, на който седи по време на изпълнението и се дезинфекцира.
 7. Маршрута на участниците и помещенията, в които пребивават се дезинфекцират на всеки час.
 8. Конкурсът се оценява от жури, разположено в зала на разстояние не по-малко от 3 м помежду им.
 9. В залата не се допускат зрители.
 10. Награждаването на участниците се извършва в края на конкурсния ден, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 11. Конкурсът се осъществява от работен екип от НУФИ „Широка лъка“, съблюдаващи и гарантиращи спазването на всички правила и изисквания.

Информация за конкурса