НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
Народно пеене

Специалността „Народно пеене“ в НУФИ „Широка лъка“ съществува от създаването на училището през 1971г. Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да овладеят различните певчески фолклорни стилове на България, да бъдат част от камерните вокални състави, групите за автентичен фолклор и народния хор на училището. Това е от важно значение за солидна певческа подготовка, която ги прави конкурентноспособни и е условие за успешната им реализация, която започва с активната концертна дейност още от сцената на Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“. Изключително голям е броя на завършилите специалността народно пеене и успешно реализирали се в сферата на музикалния фолклор. Едни от най-изявените възпитаници на училището са: Стойка Германова, Златина Узунова, Нели Стършанова, Таня Скечелиева, София Ковачева, Пепи Христозова и Здравко Мандаджиев.

Народен хор

Народният хор при НУФИ „Широка лъка“ е един от представителните художествени състави в училището. В него участват учениците от специалност „Народно пеене“. В репертоара на хора са включени песни от различни фолклорни области, произведения със сложна многогласна фактура, творби от утвърдени композитори като Филип Кутев, Стефан Мутафчиев, Стефан Кънев, Красимир Кюркчийски, Кирил Стефанов, Иван Вълев, Петър Льондев, както и от млади автори.

Съществуването на народния хор е от създаването на училището. Известни диригенти като Стефан Мутафчиев, Мария Каранлъкова, Павел Куцев са били ръководители на представителния състав и са допринесли много за овладяване спецификата на хоровото пеене. Хора участва във всички концерти на училището, носител е на престижни награди от редица конкурси, участвал е и в различни телевизионни предавания.

Учениците, завършили специалност „Народно пеене“, получават:

 • Диплом за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – III степен
 • Професия „Музикант-вокалист“

ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА


Редовно обучение VIII клас

Изпит

 • разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;
 • възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;
 • изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Забележка: Кандидатите трябва да предоставят на изпитната комисия текстовете на песните, които ще изпълнят, напечатани четливо на компютър на лист А4.

Общ изпит по солфеж

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Прием за IX клас

Изпит

 • разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;
 • възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;
 • изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Забележка: Кандидатите трябва да предоставят на изпитната комисия текстовете на песните, които ще изпълнят, напечатани четливо на компютър на лист А4.

Забележка: Кандидатите по специалност Народно пеене в IX клас кандидатстват с програмата за VIII клас.

Общ изпит по солфеж

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.