НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
 • НУФИ Широка лъка- аудио записи

 • Бела съм бела- сол. Мария Василева, съпр. Венцислав Цегриловски(кавал), Захари Виденов(орган), ар. Дамян Йорданов

 • Братово хоро- муз. Тодор Василев, изп. Инстр.кам.гр.-10 кл.

 • Булку Тудорку- сол. Ирина Илиева, ар. Г. Гавазов

 • Дайне ле - сол. Анастасия Пилева, съпр. камерна група

 • Димянинка- обр. Ф. Кутев, изп. Народен хор

 • Драгньова майка- муз. Ал. Райчев, Бинка Добрева, ар. Г. Гавазов, изп. Народен хор, сол. Мария Бечева

 • Игра в 5 - муз. Академика, изп. Камерна група 10-11кл.

 • Люлка се люля - К. Колев, изп. Ансамбъл при НУФИ Широка лъка

 • Македонски мелодии - ар. Тодор Василев, изп. Тамбурашки оркестър при НУФИ Широка лъка

 • Пило ли е магарето воду - ар. Н. Кауфман, изп. Народен хор, сол. Мария Бечева

 • Полъх от Дунава - муз. Д. Лавчев, ар. Г. Андреев, сол. Лъчезар Йорданов

 • Огън гори - ар. Г. Андреев, сол. Мария Василева

 • Празнична сюита - Ст. Мутафчиев

 • Пътешествие - муз. А. Димитров, сол. Стефан Смилков и Венцислав Цегриловски

 • Родопска сюита - сол. Иван Банкатев

 • Северняшка сюита - муз. Хр. Раданов, изп. Народен оркестър

 • Снощи са върна млад Стоян - сол. Анастасия Пилева, ар. Г. Гавазов

 • Станка из пътя вървеше - муз. Сл. Калчева, сол. Стефка Карова, ар. Г. Гавазов

 • Старешка ръченица - муз. гр. Българи- изп. Камерна група 9кл.

 • Сюита Буенек - К. Колев, изп. Народен оркестър

 • Турци от Калофер слязоха - из репертоара на Донка Колева, сол. Анастасия Пилева, ар. Ст. Добрев

 • Чи как ми беше драчко, явором - сол. Мария Василева, ар. Г. Гавазов

 • Чичовата - Г. Андреев, изп. Народен оркестър при НУФИ Широка лъка

 • Чушката люта - сол. Ванеса Стоянова и Павел Димитров, ар. Стоимен Добрев

 • Шопска сюита - ар. Дамян Йорданов, изп. Дамян Йорданов и Венцислав Цегриловски

 • Ямболски коледарски буенек - ар. Ст. Пауров, сол. Николай Михалев

 • „ Горо ле, горо “- обр. Г. Гавазов; изп. Народен хор, съпровод Ивайло Петков( каба гайда)

 • „ Добруджанска игра “- изп. Камерен оркестър, муз. Стоян Пауров

 • „ Заблеяло ми  агънце “- сол. Невена Джахова, ар. Ст. Добрев

 • „ Забурил бех “- изп. Народен хор, обр. Г. Гавазов

 • „ Заспал юнак“ и „ Чоко, чернооко момиче “- изп. Елисавета Демирова, съпр. Ивайло Петков

 • „ Йо, игра оро “- изп. Хор при НУФИ, обр. Н. Кауфман

 • „ Мило ми е мамо “- обр. К. Бураджиев, изп. Ансамбъл при НУФИ

 • „ Нали ти рекох, Тодоро “- сол. Невена Джахова, ар. Г. Гавазов

 • „ Огреяло ясно слънце “- обр. Г. Андреев, изп. Ансамбъл при НУФИ

 • „ Песни за виното “- изп. Народен хор, сол. Таня Трушанова

 • „ Петрунино хоро “- изп. Камерен орк.; ар. Г. Андреев

 • „ Снощи си, майчо, поминах “- обр. Кр. Кюркчийски, изп. Народен хор

 • „ Су ноч одих “- ар. Стоимен Добрев, сол. Галина Велинова

 • „ Цвете, Цветелино “- муз орк. Орфей, сол.- Елена Георгиева и Станимир Коцев

 • „ Четири странджански миниатюри “- изп. Народен оркестър при НУФИ, ар. Стоян Пауров

 • Summer days- ар.Ст.Добрев

 • Автентичен пазарджишки двуглас- изп.Вокална група

 • Ай море дек се чуло- сол.Петя Шапкова, ар.Ст.Добрев

 • Бавна и Право хоро- ар. Ст.Добрев, изп. Инстр.кам група

 • Байрактаре- сол.Деница Дойчева, ар.Ст.Добрев

 • Блазе на тая калеш невеста- сол. Цветелина Тренева, ар.Ст.Добрев

 • Буенек- Инстр.група, ар.Ст.Добрев

 • Варненско дайчово- ар.Ст.Добрев

 • Влашко хоро- муз.Р.Илиев, сол.Ганчо Гавазов, ар.Ст.Добрев

 • Девойка са в градина- сол.Гергана Донова

 • Димянинка- обр.Ф.Кутев, изп.Вокална кам.група

 • Добро льо- сол.Магдалена Георгиева, ар.Ст.Добрев

 • Дреме ми се, лега ми се- ар.Ст.Добрев

 • Жар- ар.Ст.Добрев, изп.Инструментално трио

 • Залатка за ода ходеше- сол.Светослава Василева ар.Ст.Добрев

 • Запяло е пъстро пиле- сол.Димитрия Николова, ар.Ст.Добрев

 • Звезда прелетя- сол.Антония Кетенева, ар.Ст.Добрев

 • Йовчо си стадо караше- сол. Димитрия Николова, ар.Ст.Добрев

 • Калудка мома хубава- сол.Ивлен Георгиева, ар.Ст.Добрев

 • Караджа Ради думаше- обр.Ф.Кутев, изп.Ансамбъл

 • Катерино моме- ар.Ст.Добрев

 • Коледарци- ар.Ст.Добрев, изп. ВИА

 • Криво хоро- ар.Г.Андреев, сол.Георги Георгиев и Радостина Симонова

 • Лихо моме- сол.Благовеста Благоева, ар.Ст.Добрев

 • Мамо, мила мамо- ар.Ст.Добрев, Вокално-инстр.ансамбъл

 • Не стой Доне- сол.Гергана Донова, ар.Ст.Добрев

 • Пиринска китка- изп. Мъжка вокална група, ар.Ст.Добрев

 • По стари песни- обр.Г.Гавазов, изп.Вок.кам група

 • Повела е Йова- сол.Гергана Донова, ар.Ст.Добрев

 • Подранила бяла Донка- сол.Милена Стоянова, ар. Стоимен Добрев

 • Провикнал се  Димо- сол. Сашо Камбуров, ар.Ст.Добрев

 • Пролетно ручайче- ар.Ст.Добрев

 • Рада на Стоян думаше- сол.Милена Стоянова, ар.Ст.Добрев

 • Радо ле, Радке- ар.Ст.Добрев, изп.Ансамбъл при НУФИ Широка лъка

 • Разболяла се Диляна- сол.Антония Кетенева

 • Ръченица- муз.Ст.Добрев, изп. Инстр. камерна група

 • Снощи влезнах - сол.Кристина Каменова, ар.Ст.Добрев

 • Снощи е Добра- обр.Г.Гавазов , изп. Вокална камерна група

 • Таз вечер-обр.Г.Гавазов, изп.Вок.кам.група

 • Тамбурашки оркестър-ар.Петьо Кръстев

 • Трио гайди- ар.Ст.Добрев (2)

 • Трио гайди- ар.Ст.Добрев

 • Тръгна мома- сол.Цветелина Тренева, ар. Ст.Добрев

 • ЦъВнало бяло кокиче- сол.Нели Йотова, ар.Ст.Добрев

 • Шарено хоро- муз.Ст.Пауров

 • Що ми е мило и драго- ар.Ст.Добрев, изп.ВИА

 • Защо ме мъчиш- ар. Стоимен Добрев, изп. оркестър при НУФИ Широка лъка , сол Елена Георгиева

 • Иван на Рада- обр. Красимир Кондов, изп. Народен хор при НУФИ Широка лъка

 • Китка от песни на Недялка Керанова- ар. Дамян Йорданов, изп.Оркестър при НУФИ Широка лъка , сол. Невена Джахова

 • Овчарска мелодия- муз. Теодисий Спасов, ар. Дамян Йорданов, изп. Дамян Йорданов и Хор при НУФИ Широка лъка

 • Осем пролетни песни- обр. Ст. Мутафчиев, изп. Народен хор при НУФИ  Широка лъка

 • Пладнина прейода и Море, зажени се Гюро- обр. Красимир Кюркчийски, изп. Народен хор при НУФИ Широка лъка

 • Радке мама, Радке- обр. Красимир Кондов, изп. Вокална камерна група 11 кл. при НУФИ Широка лъка

 • Ръченица на 3 пътя- ар. Ангел Добрев, изп. Народен оркестър при НУФИ Широка лъка

 • Ръченичка- муз. Стоимен Добрев, изп. Народен оркестър при НУФИ Широка лъка

 • Фолклор без граници- муз. Марек Дяков, изп. Народен оркестър при НУФИ Широка лъка

 • Цъфти босилко- ар.Г.Гавазов, изп.Нар.хор при НУФИ

 • Яна овчар- обр. Димитър Христов, изп. Народен хор при НУФИ Широка лъка

 • „ Бабакова ръченица “- муз. И. Милев, ар. Ст. Пауров, изп. Оркестър при НУФИ

 • „ Запали Рада “- сол. Елена Георгиева, песен на Николай Койчев, обр. Г.Гавазов

 • „ Заправил Господ манастир “- обр. Ст. Пауров, адаптация за Хор и орк.- Г. Гавазов, изп. Ансамбъл при НУФИ и солист Невена Джахова

 • „ Калина мома “- обр. Ангел Добрев, изп. Народен хор, сол.Атанаска Христоскова

 • „ Магде моме, Магде “- ар. Г. Гавазов, сол. Елисавета Демирова и Мария Костадинова

 • „ Морава равна, зелена “-  сюита с песните на Надка Караджова, обр. К. Бураджиев, изп. Ансамбъл при НУФИ

 • „ Ой, девойко “- сол. Невена Джахова, ар. Г.Гавазов

 • „ Ружа, Ружа “- обр. Димитър Христов, изп. Ансамбъл при НУФИ

 • „ Седнали ми са “- сол. Мария Костадинова, обр. Ст. Добрев

 • „ Снощи седенки кладохме “- обр. Костадин Генчев, песен на Ева квартет, изп. Вокална камерна група 10кл.

 • „ Трендафилчето “- обр. Николай Кауфман, изп. Хор при НУФИ

 • „ Хасковска сюита “- муз. К. Колев, изп. Оркестър при НУФИ

 • „ Хоро в „ ЛА “ – муз. Стоян Пауров, изп. Народен оркестър при НУФИ

Инструкция за работа с плейъра

Ако искате да продължите да разглеждате уебсайта, докато слушате записите на възпитаниците на НУФИ „Широка лъка“, препоръчваме Ви да отворите началната страница в нов прозорец на браузъра (препоръчваме употребата на Google Chrome), като последвате тази връзка.

Може да използвате клавишите „нагоре“ и „надолу“ на клавиатурата, за да усилите или намалите звука на плейъра. За навигация във времето на определен запис, съответно напред и назад, може да използвате клавишите „надясно“ и „наляво“. За да оставите плеъра на пауза натиснете клавиша „интервал“ (space). За спиране на звука (mute) използвайте клавиша „M“ (латиница).