НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Графици за учебната 2023-2024 година


Информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани в НУФИ „ШИРОКА ЛЪКА“


Закони и наредби, важащи в училище НУФИ Широка ЛъкаСтановища на НУФИ Широка ЛъкаУтвърдени годишни бюджетиАрхив >>