НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Графици за учебната 2021-2022 година


Информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани в НУФИ „ШИРОКА ЛЪКА“


Закони и наредби, важащи в училище НУФИ Широка Лъка


Становища на НУФИ Широка Лъка


Касови отчети


Утвърдени годишни бюджети


Отчет разходи COVID-19


Справочници