НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
Народни танци

Специалността „Български танци“ е най-новата в НУФИ „Широка лъка“ и е създадена през 2000-та година. Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да се запознаят и овладеят различните танцово-изпълнителски фолклорни стилове в България, а също така да повишат своите технически и артистични изпълнителски умения. По време на своето обучение учениците получават възможност да бъдат част от Представителния танцов състав на училището, в чийто репертоар са включени произведения на най-големите български хореографи. Това е от важно значение за тяхната професионална танцова подготовка, което ги прави конкурентноспособни и е необходимо условие за успешната им реализация. Тази успешна реализация започва с активната концертна дейност на НУФИ „Широка лъка“ както на територията на страната, така и в чужбина.

Завършилите я ученици успешно продължават своето развитие като наложили се изпълнители в ансамблите „Тракия“, „Пирин“, „Българе“ и други, а болшинството са настоящи и завършили студенти във висшите учебни заведения по специалност „Българска народна хореография“.

Учениците, завършили специалност „Български танци“, получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация III степен професия „Танцьор – специалност Български танци“

ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА


Редовно обучение VIII клас

Изпит I-ви етап

 • проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок);

Изпит ІІ-ри етап

 • изпълнение на основни характерни танцови движения от различните етнографски области или кратки комбинации по избор на кандидата;
 • проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в различни размери 2/4,5/8, 7/8, 8/8,9/8,11/16,12/16,13/16,15/16;
 • проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта;
 • демонстриране на популярни български хора – „Дунавско хоро”, „Еленино хоро”, „Самоковско хоро” , „Пайдушко хоро”, „Дайчово хоро”, „Ганкино хоро”, „Арап”, както и надиграване на ръченица.

Забележка: Всички приемни и приравнителни изпити за  професия танцьор, специалност „Български танци“ се провеждат с корепетитор и музикални записи, осигурени от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска. Кандидатите се явяват с игрално облекло, определено от съответното училище.


Приравнителни изпити след завършен VIII клас

Изпит I-ви етап

 • проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок);

Изпит ІІ-ри етап

 • изпълнение на основни характерни танцови движения от различните етнографски области или кратки комбинации по избор на кандидата;
 • проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в различни размери 2/4,5/8, 7/8, 8/8,9/8,11/16,12/16,13/16,15/16;
 • проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта;
 • демонстриране на популярни български хора – „Дунавско хоро”, „Еленино хоро”, „Самоковско хоро” , „Пайдушко хоро”, „Дайчово хоро”, „Ганкино хоро”, „Арап”, както и надиграване на ръченица.

Забележка: Всички приемни и приравнителни изпити за  професия танцьор, специалност „Български танци“ се провеждат с корепетитор и музикални записи, осигурени от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска. Кандидатите се явяват с игрално облекло, определено от съответното училище.