НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
Народно пеене

Народно пеене

Специалността „Народно пеене“ в НУФИ „Широка лъка“ съществува от създаването на училището през 1971г. Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да овладеят различните певчески фолклорни стилове на България, да бъдат част от камерните вокални състави, групите за автентичен фолклор и народния хор на училището.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


Тамбура

Тамбура

Обучението по тази специалност има над 40 годишна образователна традиция, като непрекъснато се обновява и развива. Учениците изучават осем струнната тамбура, която е най – разпространена в България и намира приложение в оркестрите за народна музика. Учебната програма за специалността дава възможност на учениците да се запознаят с различните регионални изпълнителски стилове и майсторството на известни изпълнители.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


Гъдулка

Гъдулка

Специалност „Гъдулка“ при Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ съществува от основаването на училището. В нея се обучават ученици от 8 кл. до 12 кл. Гъдулката е инструмент, който се използва както като солиращ, така и като съпровождащ инструмент.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


Гайда

Гайда

Обучението по специалност „Гайда“ в Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ съществува от откриването на училището през 1971г. В него се изучават двата вида гайди разпространени в България – джура и характерната само за Родопската фолклорна област каба гайда. Първите учители по каба гайда в училището са известните майстори гайдари Дафо Трендафилов и Михаил Калфов, а по джура гайда Христо Лалев Шопов. В училището съществуват два гайдарски оркестъра.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


Кавал

Кавал

Специалността „Кавал“ в НУФИ „Широка лъка“ съществува от създаването на училището през 1971г. Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да се запознаят и овладеят различните изпълнителски стилове в България, като наред с това насърчава индивидуалните им качества към лично творчество и изграждане на индивидуален изпълнителски почерк.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


Народни танци

Български танци

Специалността „Български танци“ е най-новата в в НУФИ „Широка лъка“ и е създадена през 2000-та година. Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да се запознаят и овладеят различните танцово-изпълнителски фолклорни стилове в България, а също така да повишат своите технически и артистични изпълнителски умения.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ