НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка


Родопите

Обединяват

Децата

Обичащи

Песните, танците, свирните от

Автентичността

Ние

Увековечаваме

Фолклорното

Изкуство

Фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“
1 и 2 август 2020 г.

I. Цели

 1. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския музикален и танцов фолклор.
 2. Да даде възможност за изява на малки и големи.
 3. Да се утвърди, като значимо събитие в културния календар на областта.
 4. Да се превърне в място за среща на традициите от различните краища на България, с цел да се представи богатството и пъстротата на българския фолклор.
 5. Приобщаване към професионалното музикално образование.
 6. Стремеж към изучаването на българската народна музика.

II. Регламент

Раздел I

Индивидуални изпълнители

Право на участие имат всички изпълнители в областта на народно-песенното и инструментално изкуство в следните направления- народно пеене, народни инструменти – гайда, гъдулка, тамбура и кавал.

I гр.– от 5 до 7 клас (изпълняват по една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)

II гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват по една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)


Раздел II

С песните на…

През 2020 г. разделът ще бъде посветен на народната певица Бойка Присадова и гайдарят Дафо Трендафилов.

Право на участие в този раздел имат деца на възраст от 11 до 18 навършени години ( V – XII клас )

*Участниците изпълняват по 2 песни от репертоара на Бойка Присадова и родопска сюита от репертоара на Дафо Трендафилов.


Бойка Присадова

Много народни певици има Родопа планина. Народната певица Бойка Присадова, родом от с. Върбово, Смолянско, израства в семейство с живи фолклорни традиции.

На 5 декември 2019 г. се навършиха 75 години от рождението на именитата певица.

Нейният висок сопран придава и нежност , и топлота, и дълбок драматизъм на гальовните и неизмерими по дълбочината си родопски песни. Затова неслучайнонякои фолклористи я наричат родопски славей.

Бай Дафо

Дафо Манолов Трендафилов е ненадминат майстор, народен учител и кумир на поколения родопчани, на гайдари и ценители на родопската каба гайда. Бай Дафо, както всички го наричат, става първият учител по гайда в музикалното училище в Широка лъка. От откриването на училището през 1971 г. до 1992 г. в продължение на 21 години той обучава повече от 250 гайдари.

През 2005 г. излиза и албумът „Думай, гайдо, думай“, в който са поместени 25 негови инструментални изпълнения на родопска каба гайда.

Организация на конкурса

 1. Конкурсът се организира от НУФИ „Широка лъка“ с подкрепата на кметство Широка лъка, община Смолян.
 2. Всички разходи за транспорт и храна са за сметка на участниците.
 3. Такса за участие не се заплаща.
 4. Право на участие имат деца на възраст от V до XII клас.
 5. Задължително условие за участие в конкурса е попълването и изпращането на заявка за участие по образец, както и на декларация за информирано съгласие. Срокът за изпращане на заявките и декларациите е до 20.07.2020г. на адрес е – mail: shiroka_lukapee@abv.bg

Награди

Ще бъдат присъдени следните награди:

 1. Диплом, плакет, парични и предметни награди.
 2. Ще бъде присъден приз за най-добро изпълнение на участник в раздел II.
 3. Поощрителни награди.

График за провеждане на конкурса

Общи условия

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ,, Широка лъка пее, свири и танцува’’ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с вътрешните правила на НУФИ ,, Широка лъка ’’.

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Контакти за допълнителна информация

Телефони:
0879 85 84 58 – Ганчо Гавазов – учител
0878 15 16 20 – Стефка Гайдева – учител
0878 65 37 09 – Антония Кетенева – учител

е-mail: shiroka_lukapee@abv.bg