НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Възложени поръчки


Открити процедури


Публични покани

„РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, КОРИДОР И АПАРТАМЕНТИ В МЪЖКОТО ОБЩЕЖИТИЕ НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА, С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“


Вътрешни правила