НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Родопите

Обединяват

Децата

Обичащи

Песните, танците, свирните от

Автентичността

Ние

Увековечаваме

Фолклорното

Изкуство


Фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“
1 и 2 юни 2024 г.


Цели

 • Съхраняване и популяризиране уникалността на българския музикален и танцов фолклор.
 • Да даде възможност за изява на малки и големи.
 • Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на областта.
 • Да се превърне в място за среща на традициите от различните краища на България, с цел да се представи богатството и пъстротата на българския фолклор.
 • Приобщаване към професионалното музикално образование.
 • Стремеж към изучаването на българската народна музика.
НУФИ

Регламент

Раздел I

Индивидуални изпълнители

Право на участие имат всички изпълнители в областта на народно-песенното и инструментално изкуство в следните направления – народно пеене, народни инструменти – каба гайда, джура гайда, гъдулка, тамбура и кавал.

 • I гр. – деца от детски градини
 • II гр. – от 1 до 4 клас (изпълняват по две бързи песни или инструментални пиеси)
 • III гр. – от 5 до 7 клас (изпълняват по една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)
 • IV гр. – от 8 клас до навършване на 18 години (изпълняват една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)

НУФИ "Широка лъка"

Раздел II

Народни оркестри, камерни инструментални групи

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по 2 пиеси)
 • IV гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват по 2 пиеси)

Раздел III

Народни хорове, камерни вокални групи

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по 2 песни)
 • IV гр.– от 8 до 12 клас (изпълняват по 2 песни)
НУФИ "Широка лъка"

НУФИ "Широка лъка"

Раздел IV

Народни танци

 • I гр. – деца от детски градини
 • II гр. – от 1 до 3 клас
 • III гр.– от 4 до 7 клас
 • IV гр. – от 8 до 12 клас

*Времетраенето на танците да бъде до 15 мин.
Брой на групите – от 12 до 40 души.


Раздел V

Групи за автентичен фолклор

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по две песни по избор)
 • IV гр.– от 8 до 12 клас (изпълняват по две песни по избор)

Георги Чилингиров

Раздел VI

,,С песните нa…”

Всяка година този раздел е посветен на известен народен изпълнител. Право на участие в него имат деца на възраст от 12 до 19 навършени години.

През 2024 г. разделът е посветен на народния певец Георги Чилингиров.

Георги Чилингиров е роден в смолянското село Аламидере, днес Полковник Серафимово. На 14 декември тази година се навършват 110 години от рождението на певеца. Произхожда от стария хайдушки род Чилингирови. В родното му село всички пеят, както е навред в Родопите.

Георги научава народните песни от своя баща Никола. След това започва да учи песни по време на сватби и събори от хората, които ги пеят. Някои от тях знае от майка си. Така успява да запомни повече от 700 песни. ,, Пея за бално и драго’’ – казваше бай Георги и редеше родопски песенни бисери с каба гайдата на приятеля си Стефан Захманов. Незабравими ще останат песните в негово изпълнение: ,, Руфинка болна легнала’’, ,, Галям, галям’’, ,, Добрице, моя дощерьо’’, ,, Стани ми майчо, омеси’’, ,, Кукувица е рано закукала’’, ,, Де се е чуло, видело’’, ,, Вчера си майчо заминах’’.

Георги Чилингиров не бе просто певец, той беше олицетворение на родопската песен. Ще го запомним с хайдушката осанка, засукани мустаци, кожен силяхлък с нож и револвер, с духовитите и сладки приказки и мерака за живот. Войводата на родопската песен не е жив, но старите му песни живеят и младите ги пеят.

Удостоен с наградата ,, Майстор на народната песен’’, увековечил я за идните поколения, днес бай Георги с право може да бъде наречен доайен на родопските певци.


Организация на конкурса

 • Конкурсът се организира от НУФИ „Широка лъка“ с подкрепата на Министерството на културата, кметство Широка лъка, община Смолян.
 • Всички разходи за транспорт и храна са за сметка на участниците.
 • Такса за участие не се заплаща.
 • Право на участие имат деца на възраст от 5 навършени години до 12 клас.
 • Задължително условие за участие в конкурса е попълването и изпращането на онлайн заявка за участие по образец. Срокът за изпращане на заявките е до 12 май 2024 г.

Награди

Ще бъдат присъдени следните награди:

 • Диплом, плакет, парични и предметни награди за всички възрастови групи и категории.
 • Награда за оригинална хореография.
 • Ще бъде присъден приз за най-добро изпълнение на участник в раздел VI 
 • Поощрителни награди.

Конкурсът е включен в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.Общи условия

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ,, Широка лъка пее, свири и танцува’’ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с вътрешните правила на НУФИ ,, Широка лъка ’’.

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Контакти за допълнителна информация

Телефони:
0879 85 84 58 – Ганчо Гавазов – учител
0878 15 16 20 – Стефка Гайдева – учител
0878 65 37 09 – Антония Кетенева – учител

е-mail: shiroka_lukapee@abv.bg