НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Родопите

Обединяват

Децата

Обичащи

Песните, танците, свирните от

Автентичността

Ние

Увековечаваме

Фолклорното

Изкуство


Фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“
11 и 12 юни 2022 г.

11 юни (събота) – народни инструменти, оркестри, камерни инструментални групи и народни танци

12 юни (неделя) – народно пеене, хорове, камерни вокални групи, ГАФ и „С песните на Надежда Хвойнева“


Цели

НУФИ
 • Съхраняване и популяризиране уникалността на българския музикален и танцов фолклор.
 • Да даде възможност за изява на малки и големи.
 • Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на областта.
 • Да се превърне в място за среща на традициите от различните краища на България, с цел да се представи богатството и пъстротата на българския фолклор.
 • Приобщаване към професионалното музикално образование.
 • Стремеж към изучаването на българската народна музика.

Регламент

Раздел I

Индивидуални изпълнители

Право на участие имат всички изпълнители в областта на народно-песенното и инструментално изкуство в следните направления – народно пеене, народни инструменти – каба гайда, джура гайда, гъдулка, тамбура и кавал.

 • I гр. – деца от детски градини
 • II гр. – от 1 до 4 клас (изпълняват по две бързи песни или инструментални пиеси)
 • III гр. – от 5 до 7 клас (изпълняват по една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)
 • IV гр. – от 8 клас до навършване на 18 години (изпълняват една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)
 • V гр. – ученици над 18 години (изпълняват една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)

Забележка: Участниците в раздел Народно пеене от IV и V възрастова група изпълняват бавната песен без съпровод.


НУФИ "Широка лъка"

Раздел II

Народни оркестри, камерни инструментални групи

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по 2 пиеси)
 • IV гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват по 2 пиеси)

НУФИ "Широка лъка"

Раздел III

Народни хорове, камерни вокални групи

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по 2 песни)
 • IV гр.– от 8 до 12 клас (изпълняват по 2 песни)

НУФИ "Широка лъка"

Раздел IV

Народни танци

 • I гр. – деца от детски градини
 • II гр. – от 1 до 3 клас
 • III гр.– от 4 до 7 клас
 • IV гр. – от 8 до 12 клас

*Времетраенето на танците да бъде до 15 мин.
Брой на групите – от 12 до 40 души.


Раздел V

Групи за автентичен фолклор

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по две песни по избор)
 • IV гр.– от 8 до 12 клас (изпълняват по две песни по избор)

Надежда Хвойнева

Раздел VI

,,С песните нa…”

Всяка година този раздел ще бъде посветен на известен фолклорен изпълнител.

Право на участие в него ще имат деца на възраст от 7 до 18 навършени години.

През 2022 г. разделът ще бъде посветен на народната певица Надежда Хвойнева.

Една от най-ярките български изпълнителки, пресъздала в творчеството си магията на Родопа планина е родена на 19 ноември 1936 г. в родопското село Левочево.

Пътят на певицата започва от читалищния хор в селото. С конкурс е приета в самодеен хор в Смолян, който става основа за бъдещия ансамбъл „Родопа”.

През 1956 г., когато е само на 20 г., Надежда печели голямата награда на Окръжния фестивал на художествената самодейност в Пловдив, връчена ѝ лично от Филип Кутев. Дълги години тя е солистка на „Мистерията на българските гласове“.

През 1994 г. музикалната критика в САЩ я определя като най-големия талант на планетата, а през 2001г. посмъртно Американският биографичен институт я обявява за „ Жена на годината” за нейния принос към световната култура. Когато запитват Надежда за любимите ѝ песни, тя казва, че е трудно сред огърлица с диаманти да избереш най-хубавия и все пак има няколко песни, който заемат особено място в репертоара ѝ – „Рипни, Калинке”, „Излел е Делю хайдутин”, „Стани ми, майчо”, „Сичкине гори, джанъм” .


Организация на конкурса

 • Конкурсът се организира от НУФИ „Широка лъка“ с подкрепата на Министерството на културата, кметство Широка лъка, община Смолян.
 • Всички разходи за транспорт и храна са за сметка на участниците.
 • Такса за участие не се заплаща.
 • Право на участие имат деца на възраст от 5 навършени години до 12 клас.
 • Задължително условие за участие в конкурса е попълването и изпращането на Заявка за участие по образец. Срокът за изпращане на заявките е до 29 май 2022 г. на адрес  е–mail: shiroka_lukapee@abv.bg

Награди

Ще бъдат присъдени следните награди:

 • Диплом, плакет, парични и предметни награди за всички възрастови групи и категории.
 • Награда за оригинална хореография.
 • Ще бъде присъден приз за най-добро изпълнение на участник в раздел VI 
 • Поощрителни награди.

Конкурсът е включен в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.Общи условия

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ,, Широка лъка пее, свири и танцува’’ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с вътрешните правила на НУФИ ,, Широка лъка ’’.

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Контакти за допълнителна информация

Телефони:
0879 85 84 58 – Ганчо Гавазов – учител
0878 15 16 20 – Стефка Гайдева – учител
0878 65 37 09 – Антония Кетенева – учител

е-mail: shiroka_lukapee@abv.bg