НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Родопите

Обединяват

Децата

Обичащи

Песните, танците, свирните от

Автентичността

Ние

Увековечаваме

Фолклорното

Изкуство


Фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“
5 и 6 юни 2021 г.

Цели

НУФИ
 • Съхраняване и популяризиране уникалността на българския музикален и танцов фолклор.
 • Да даде възможност за изява на малки и големи.
 • Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на областта.
 • Да се превърне в място за среща на традициите от различните краища на България, с цел да се представи богатството и пъстротата на българския фолклор.
 • Приобщаване към професионалното музикално образование.
 • Стремеж към изучаването на българската народна музика.

Регламент

Раздел I

Индивидуални изпълнители

Право на участие имат всички изпълнители в областта на народно-песенното и инструментално изкуство в следните направления – народно пеене, народни инструменти – гайда, гъдулка, тамбура и кавал.

 • I гр. – деца от детски градини
 • II гр. – от 1 до 4 клас (изпълняват по две бързи песни или инструментални пиеси)
 • III гр. – от 5 до 7 клас (изпълняват по една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)
 • IV гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват по една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор)

НУФИ "Широка лъка"

Раздел II

Народни оркестри, камерни инструментални групи

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по 2 пиеси)
 • IV гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват по 2 пиеси)

НУФИ "Широка лъка"

Раздел III

Народни хорове, камерни вокални групи

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по 2 песни)
 • IV гр.– от 8 до 12 клас (изпълняват по 2 песни)

НУФИ "Широка лъка"

Раздел IV

Народни танци

 • I гр. – деца от детски градини
 • II гр. – от 1 до 3 клас
 • III гр.– от 4 до 7 клас
 • IV гр. – от 8 до 12 клас

*Времетраенето на танците да бъде до 15 мин.
Брой на групите – от 12 до 40 души.


Раздел V

Групи за автентичен фолклор

 • III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват по две песни по избор)
 • IV гр.– от 8 до 12 клас (изпълняват по две песни по избор)

Валя Балканска

Раздел VI

,,С песните нa…”

Всяка година този раздел ще бъде посветен на известен фолклорен изпълнител.

Право на участие в него ще имат деца на възраст от 7 до 18 навършени години.

През 2021 г. разделът ще бъде посветен на народната певица Валя Балканска.

* Участниците изпълняват по 2 песни от репертоара на  Валя Балканска.

Народната певица Валя Балканска е родена в Лъкът, махала над село Арда  през 1942 година. Кариерата и започва през 1960 година, като солистка на ансамбъл  „ Родопа” – Смолян. Голямото и родопско сърце пее с еднаква любов и радост и в родното село, и на сцените по света.

В репертоара на певицата са включени песните: ,, Севдице моя, притажна’’, ,,Страхиле, страшен войводо’’, ,,Ветер дуе’’, ,,Пукни са тресни, юначе’’, ,,Поспусни са Шар планино’’, „Девойко, бално ли ти е”, „Триста са пушки пукнали ”, „Хайдутине са молеха”, „А бре, юначе лудо и младо”, „Горо ле, горо зелена”, ,,Йегне, вакло йегне’’, „Майчинко, стара майчинко”, но особена популярност Валя Балканска печели с песента „Излел е Делю хайдутин”, включена в Златната плоча на американските космически апарати „Вояджър 1” и „Вояджър 2”. По повод 60-тата си годишнина и за изключителни постижения в областта на певческото изкуство през 2002 г., тя е наградена с орден „Стара планина”. Номинирана е за държавната награда „Св. Паисий Хилендарски” за 2005 г. Същата година певицата получава своята звездна плоча в Българската алея на славата. ЮНЕСКО я обявява за гражданин на света.


Организация на конкурса

 • Конкурсът се организира от НУФИ „Широка лъка“ с подкрепата на Министерството на културата, кметство Широка лъка, община Смолян.
 • Всички разходи за транспорт и храна са за сметка на участниците.
 • Такса за участие не се заплаща.
 • Право на участие имат деца на възраст от 5 навършени години до 12 клас.
 • Задължително условие за участие в конкурса е попълването и изпращането на Заявка за участие по образец. Срокът за изпращане на заявките е до 20 май 2021 г. на адрес  е–mail: shiroka_lukapee@abv.bg

Конкурсът е включен в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Награди

Ще бъдат присъдени следните награди:

 • Диплом, плакет, парични и предметни награди за всички възрастови групи и категории.
 • Награда за оригинална хореография.
 • Ще бъде присъден приз за най-добро изпълнение на участник в раздел VI 
 • Поощрителни награди.Общи условия

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ,, Широка лъка пее, свири и танцува’’ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с вътрешните правила на НУФИ ,, Широка лъка ’’.

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Контакти за допълнителна информация

Телефони:
0879 85 84 58 – Ганчо Гавазов – учител
0878 15 16 20 – Стефка Гайдева – учител
0878 65 37 09 – Антония Кетенева – учител

е-mail: shiroka_lukapee@abv.bg