НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ обявява допълнителeн прием за учебната 2021-2022 година дневна форма на обучение.

ПРИЕМ за VIII клас по специалностите: кавал, гайда, тамбура, гъдулка, народно пеене, български танци.

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ за IX, X, XI клас, дневна форма на обучение, по специалностите: кавал, гайда, тамбура, гъдулка, народно пеене, български танци.

Приемане на документи от 27 август до 2 септември 2021 г. без събота и неделя.

Изпити по график на 3 септември.


ЗАПОВЕД № 334
12.08.2021 г., с. Широка лъка

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по изкуствата, Издадена от Министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г. и във връзка с приемането на ученици за учебната 2021/2022г. прием септември, утвърждавам:

І. График за провеждане на изпити както следва:

VІІІ клас – народно пеене, народни инструменти и български танци

Дата – 3 септември (петък)

СпециалностСпециален предметСолфеж
КАВАЛ9.00ч.9.30ч.
ГАЙДА9.30ч.10.00ч.
ТАМБУРА10.00ч.10.30ч.
ГЪДУЛКА10.30ч.11.00ч.
НАРОДНО ПЕЕНЕ13.00ч.14.00ч.
БЪЛГАРСКИ ТАНЦИІ-етап – 11.00ч.
ІІ-етап – 12.00 ч.

График за приравнителни изпити за учебната 2021/2022 година.

Специален предмет Народни инструменти, Народно пеене, Български танци – в ден и час по график, обявен за съответните специалности.

Солфеж – на 13.09.2021 г., писмен от 10.00 часа и устен от 11.00 часа- за ІX и X клас народно пеене и народни инструменти.

Елементарна теория на музиката – на 13.09.2021 г., от 14.00 часа.

История на музиката – 14.09.2021 г. – 10.00 ч.Завършилите НУФИ „Широка лъка“ получават Диплома за средно образование и свидетелство за трета степен професионална квалификация.

НУФИ „Широка лъка“ предоставя:

  • Модерна материална база
  • Безплатен пансион и закуска
  • Творческа изява в хор, оркестър, танзов състав и др.
  • Участия в национални конкурси и международни фестивали
  • Прием в АМТИИ по документи
  • Възможност за звукозаписи

Информация

телефони: 03030 23 33; 03030 23 31; 0878 19 64 17
e-mail: nufi_shirokalukka@abv.bg

НУФИ „Широка лъка“ обявява допълнителeн прием за учебната 2021-2022 година