НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Годишните изпити на учениците от VIII до XI клас на НУФИ „Широка лъка“ в края на учебната 2020/2021 година ще се проведат съгласно следния график: