НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Допълнителен прием през месец септември 2022

НУФИ „Широка лъка“ обявява допълнителен прием за учебната 2022/2023 година дневна форма на обучение. Прием за VIII клас по спедиалностите кавал, гайда, гъдълка, тамбура, народно пеене и български танци. Приравнителни изпити за IX, X и XI клас, дневна форма на обучение, по специалностите кавал, гайда, гъдълка, тамбура, български танци, народно пеене.

График за провеждане на приемни изпити за учебната 2022/2023 година

VIII клас – народно пеене, народни инструменти и български танци Специалност 4 юли (понеделник) 5 юли (вторник) Кавал 9,00 ч. – Специален предмет9,30 ч. – Солфеж Гайда 9,30 ч. – …

НУФИ „Широка лъка“ обявява допълнителeн прием за учебната 2021-2022 година

Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ обявява допълнителeн прием за учебната 2021-2022 година дневна форма на обучение. ПРИЕМ за VIII клас по специалностите: кавал, гайда, тамбура, гъдулка, народно пеене, …

График за провеждане на приемни изпити за учебната 2021/2022 година

Утвърден график за провеждане на приемните изпити в НУФИ „Широка лъка“ през 2021 година.

НУФИ „Широка лъка“ обявява прием за учебната 2021 / 2022г.

НУФИ „Широка лъка“ обявява прием за учебната 2020 / 2021 г. дневна форма на обучение. ПРИЕМ ЗА VIII клас по специалностите: Кавал Гайда Гъдулка Тамбура Народно пеене Български танци ПРИРАВНИТЕЛНИ …

Двама от новоприетите ученици от допълнителната приемна сесия ще получат подаръци – професионални музикални инструменти

Благодарение на г-н Веселин Христов двама от новоприетите кандидати от допълнителната приемна сесия на НУФИ „Широка лъка“ за учебната 2020-2021 година ще получат професионални музикални инструменти – гъдулка с лък …

НУФИ „Широка лъка“ обявява допълнителна приемна сесия за учебната 2020-2021 година

Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ обявява допълнителна приемна сесия за учебната 2020-2021 година за специалностите кавал, гайда, тамбура, гъдулка, народно пеене, български танци. Документи за кандидатстване се приемат …

НУФИ „Широка лъка“ обявява прием за учебната 2020 / 2021г.

НУФИ „Широка лъка“ обявява прием за учебната 2020 / 2021 г. дневна форма на обучение. ПРИЕМ ЗА VIII клас – по специалностите: Кавал Гайда Гъдулка Тамбура Народно пеене Български танци …