НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Дневна форма на обучение

ПРИЕМ за VIII клас по специалностите:

КАВАЛ, ГАЙДА, ГЪДУЛКА, ТАМБУРА, НАРОДНО ПЕЕНЕ, БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ за IX, X и XI клас, дневна форма на обучение, по специалностите:

КАВАЛ, ГАЙДА, ГЪДУЛКА, ТАМБУРА, БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ, НАРОДНО ПЕЕНЕ

  • Приемане на документи и провеждане на консултации от 17 до 27 юни 2024 г. включително.
  • Приемни изпити за VIII клас на 29 и 30 юни 2024 г. по график, определен от училището.
  • Приравнителни изпити за IX, X и XI клас по график, определен от училището.

Завършилите НУФИ „Широка лъка“ получават Диплома за средно образование и свидетелство за трета степен професионална квалификация НУФИ „Широка лъка“ предоставя:

  • Модерна материална база
  • Безплатен пансион и закуска
  • Творческа изява в хор, оркестър, танцов състав и др.
  • Участия в национални конкурси и международни фестивали
  • Прием в АМТИИ по документи
  • Възможност за звукозаписи

Допълнителна информация:

тел.: 03030/23-33; 03030/23-31; 0878196417
e-mail: nufi_shirokalukka@abv.bg