НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

НУФИ „Широка лъка“ обявява прием за учебната 2020 / 2021 г. дневна форма на обучение.

ПРИЕМ ЗА VIII клас по специалностите:

 • Кавал
 • Гайда
 • Гъдулка
 • Тамбура
 • Народно пеене
 • Български танци

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ за IX, X, XI клас по специалностите:

 • Кавал
 • Гайда
 • Гъдулка
 • Тамбура
 • Народно пеене
 • Български танци

Приемане на документи и провеждане на консултации от 22.06.2021г. до 30.06.2021г.

Провеждане на изпити за VIII кл. на 1 и 2 юли 2021г. За IX, X, XI клас от 1 до 6 юли по график определен от училището.


Завършилите НУФИ „Широка лъка“ получават:

 • Диплома за средно образование и свидетелство за трета степен професионална квалификация

НУФИ „Широка лъка“ предоставя:

 • Модерна материална база
 • Безплатен пансион и закуска
 • Творческа изява в хор, оркестър, танцов състав и др.
 • Участия в национални конкурси и международни фестивали
 • Прием в АМТИИ по документи
 • Възможност за звукозаписи

Телефони за информация: 03030 23 33; 03030 23 31; 0878 19 64 17