НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

VIII клас – народно пеене, народни инструменти и български танци

Специалност1 юли (събота)
Кавал9,00 ч. – Специален предмет
9,30 ч. – Солфеж
Гайда 9,30 ч. – Специален предмет
10,00 ч. – Солфеж
Тамбура 10,00 ч. – Специален предмет
10,30 ч. – Солфеж
Гъдулка 10,30 ч. – Специален предмет
11,00 ч. – Солфеж
Народно пеене 11,00 ч. – Специален предмет
11,30 ч. – Солфеж
Български танциI-етап – 13,00 ч.
II-етап – 14,00 ч.

График за приравнителни изпити за учебната 2023/2024 година – IX клас

  • Специален предмет – Народни инструменти, Народно пеене, Български танци – в ден и час по график, обявен за съответните специалности;
  • Солфеж – на 03.07.2023 г., писмен от 10,00 ч. и устен от 11,00 ч. – за IX и X клас народни инструменти и народно пеене;
  • Елементарна теория на музиката – 04.07.2023 – 10,00 ч.
  • Задължително пиано – 05.07.2023 г. – 10,00 ч.
  • История на музиката – 06.07.2023 г. – 09,00 ч.