НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Срокът за подаване на документи за кандидатстване в НУФИ „Широка лъка“ и провеждане на безплатни дистанционни и присъствени консултации се удължава до 05 юли 2020 г.

Необходимите документи за кандидатстване и повече информация за приема в училището може да намерите тук.

Документите могат да бъдат подадени онлайн на е-mail: nufi_shirokalukka@abv.bg, както и на място в училището.