НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Слава на братята! Слава и чест!
Тяхното дело прославяме днес.
Слава на братята Кирил и Методий!
Слава и чест! Слава и чест!

И пламна слънце над Земята родна.
В душите грейна нова светлина.
От край до край, в Родината свободна,
ти, родна реч омайна прозвънтя.

Честит празник на българската просвета и култура!

Стоянка Тенова
Директор, НУФИ „Широка лъка“