НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Утвърден график за провеждане на приемните изпити в НУФИ „Широка лъка“ през 2021 година.