СПЕЦИАЛНОСТИ

Български Народни Танци

Специалността „Български народни танци“ е най-новата в в НУФИ „Широка лъка“ и е създадена през 2000та година.Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да се запознаят и овладеят различните танцово-изпълнителски фолклорни стилове в България, а също така да повишат своите технически и артистични изпълнителски умения. По време на своето обучение учениците получават възможност да бъдат част от Представителния танцов състав на училището, в чийто репертоар са включени произведения на най-големите български хореографи. Това е от важно значение за тяхната професионална танцова подготовка, което ги прави конкурентноспособни и е необходимо условие за успешната им реализация. Тази успешна реализация започва с активната концертна дейност на НУФИ „Широка лъка“ както на територията на страната, така и в чужбина.

Завършилите я ученици успешно продължават своето развитие като наложили се изпълнители в ансамблите „Тракия“, „Пирин“, „Българе“ и други, а болшинството са настоящи и завършили студенти във висшите учебни заведения по специалност „Българска народна хореография“.

Учениците завършили специалност „Български народни танци“ получават Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация III степен професия "Танцьор - специалност Български танци".

Кавал

Специалността "Кавал" в НУФИ "Широка лъка" съществува от създаването на училището през 1971г. Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да се запознаят и овладеят различните изпълнителски стилове в България, като наред с това насърчава индивидуалните им качества към лично творчество и изграждане на индивидуален изпълнителски почерк. Още по време на своето обучение учениците получават възможността да бъдат част от камерните инструментални състави, групите за автентичен фолклор и народния оркестър на училището. Това е предпоставка за солидна инструментално- музикална подготовка, която ги прави конкурентноспособни и е условие за успешната им реализация.

Тази успешна реализация започва с активната концертна дейност на НУФИ"Широка лъка .", както на територията на страната, така и в чужбина. Красноречив пример за успешно реализирали се възпитаници на НУФИ"Широка лъка" със специалност кавал са: Недялко Недялков, Стоян Пауров, Тодор Глухов и др.

Учениците завършили специалност "Кавал" получават:

Диплом за средно образование

Свидетелство за професионална квалификация-III степен

Професия "Музикант-инструменталист"

Народно пеене

Специалността „Народно пеене“ в НУФИ "Широка лъка" съществува от създаването на училището през 1971г. Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да овладеят различните певчески фолклорни стилове на България, да бъдат част от камерните вокални състави, групите за автентичен фолклор и народния хор на училището. Това е от важно значение за солидна певческа подготовка, която ги прави конкурентноспособни и е условие за успешната им реализация, която започва с активната концертна дейност още от сцената на Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка”. Изключително голям е броя на завършилите специалността народно пеене и успешно реализирали се в сферата на музикалния фолклор. Едни от най-изявените възпитаници на училището са: Стойка Германова, Златина Узунова, Нели Стършанова, Таня Скечелиева, София Ковачева, Пепи Христозова и Здравко Мандаджиев.

Учениците завършили специалност „Народно пеене“ получават:

Диплом за средно образование

Свидетелство за професионална квалификация-III степен

Професия "Музикант-вокалист"

Гъдулка

Специалност "Гъдулка" при Национално училище за фолклорни изкуства " Широка лъка " съществува от основаването на училището. В нея се обучават ученици от 8 кл. до 12 кл. Гъдулката е инструмент, който се използва както като солиращ, така и като съпровождащ инструмент. Поради тези му функции употребата му е застъпена във всички инструментални художествени състави- оркестър, инстр. камерни групи, групи за автентичен фолклор, както и еднородният гъдуларски оркестър към училището.

Известни изпълнители, които са завършили тази специалност са : Росен Генков- концерт майстор към ОНМ при БНР; Бисер Соколов; Николай Колев; Георги Андреев- диригент на НФА " Филип Кутев" гр. София, Цанко Ненков- диригент на оркестъра към АНПТ " Пазарджик, както и по- младите Виолета Петкова, Цветомир Петков и др.

Народен хор

Народният хор при НУФИ " Широка лъка " е един от представителните художествени състави в училището. В него участват учениците от специалност " Народно пеене ". В репертоара на хора са включени песни от различни фолклорни области, произведения със сложна многогласна фактура, творби от утвърдени композитори като Филип Кутев, Стефан Мутафчиев, Стефан Кънев, Красимир Кюркчийски,Кирил Стефанов, Иван Вълев, Петър Льондев, както и от млади автори.

Съществуването на народния хор е от създаването на училището. Известни диригенти като Стефан Мутафчиев, Мария Каранлъкова, Павел Куцев са били ръководители на представителния състав и са допринесли много за овладяване спецификата на хоровото пеене. Хора участва във всички концерти на училището, носител е на престижни награди от редица конкурси, участвал е и в различни телевизионни предавания.

Тамбура

Обучението по тази специалност има над 40 годишна образователна традиция, като непрекъснато се обновява и развива.

Учениците изучават осем струнната тамбура, която е най – разпространена в България и намира приложение в оркестрите за народна музика. Учебната програма за специалността дава възможност на учениците да се запознаят с различните регионални изпълнителски стилове и майсторството на известни изпълнители. Учениците, изучаващи специалност ,, тамбура‘‘ участват в тамбурашкия оркестър на училището, в групите за автентичен фолклор, камерните инструментални групи и оркестри.

Завършилите тази специалност се реализират успешно, като оркестранти във фолклорните ансамбли и педагози в детските музикални школи и центрове за работа с деца.

НУФИ ,, Широка лъка“ са завършили известните изпълнители на тамбура: проф., д – р Костадин Бураджиев – композитор, диригент и педагог , Валери Димчев – композитор и педагог, Петьо Кръстев – композитор и диригент към ДАНПТ ,, Пирин“, Илия Ганев – концертмайстор на ДАНПТ ,, Пирин‘‘, Петър Миланов – оркестрант в ДФА ,, Филип Кутев“, Ангел Димитров - оркестрант в БНР и др.

Учениците изучават тази специалност 5 години( от 8 до 12 клас) и в края на обучението си получават:

Диплом за средно образование

Свидетелство за професионална квалификация – III степен

Професия ,, Музикант – инструменталист‘‘

Гайда

Обучението по специалност ,, Гайда“в Национално училище за фолклорни изкуства ,, Широка лъка“ съществува от откриването на училището през 1971 г. В него се изучават двата вида гайди разпространени в България – джура и характерната само за Родопската фолклорна област каба гайда.

Първите учители по каба гайда в училището са известните майстори гайдари Дафо Трендафилов и Михаил Калфов, а по джура гайда Христо Лалев Шопов. В училището съществуват два гайдарски оркестъра. Единият е изграден от изпълнители на джура гайда, в чийто репертоар са включени пиеси от фолклорните области на България, а другият е съставен от изпълнители на каба гайда, които изпълняват мелодии характерни за Родопите. Училището дава възможност на учениците да участват в камерните инструментални групи и оркестри на училището. Завършилите специалност ,, Гайда‘‘ успешно се реализират, като изпълнители и учители.

Известни изпълнители завършили тази специалност в НУФИ ,, Широка лъка“ са: Васил Бебелеков, Тодор Тодоров, Веселин Кузмов, Венцислав Андонов, Петър Янев, Петър Карамфилов, Николай Кръчмаров, Костадин Атанасов и др.

Учениците изучават тази специалност 5 години( от 8 до 12 клас) и в края на обучението си получават:

Диплом за средно образование

Свидетелство за професионална квалификация – III степен

Професия ,, Музикант – инструменталист‘‘

 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg