НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА
“ШИРОКА ЛЪКА”

03030/23-31; 03030/23–33 nufi_shirokalukka@abv.bg; www.nufi-bg.com

Уважаеми/а Г-н/Г-жо,


Обръщам се към Вас с молба за съдействие и спонсорство на Национално Училище за Фолклорни Изкуства „Широка лъка” – с.Широка лъка във връзка с информационната кампания за прием в нашето училище.

Нуждаем се от Вашата подкрепа, за да направим успешен прием и тази година!

Националното училище за фолклорни изкуства “Широка лъка” вече 40 години изпълнява своята мисия – в дебрите на Родопа планина да съхрани самобитното творчество, което блести не само в паметниците на старата родопска архитектура, а звучи и в ручилата на гайдите, в поетичните песни, които винаги са били опора и вдъхновение на народа през вековете.

Чрез художествените състави училището популяризира фолклорното богатство на България. Многобройни са концертите в страната и чужбина. Представителни групи на училището са гостували в Либия, Швейцария, Гърция, Белгия, Франция, Молдова, Германия, Ирландия, Мароко.

Певците и инструменталистите на училището са лауреати на редица конкурси, като „Атанаска Тодорова”, „С песните на Радка Кушлева”, „Гюрга Пинджурова”, „Калинка Вълчева”, „Янко Петров”, ”Йовчо Караиванов”, ”Руско Стефанов”, „Стоян Радев” и др.

По стъпалата на Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка” са преминали сегашните композитори и диригенти Георги Андреев - диригент на ансамбъл „Филип Кутев”; Петьо Кръстев - диригент на ансамбъл “Пирин”; Георги Кичуков – диригент на ансамбъл „ Родопа ”; преподавателите в АМТИИ – Костадин Бураджиев и Стоян Пауров, и още много други певци и инструменталисти.

Моля, за Вашата подкрепа за активна национална кампания, за да достигнем до максимален брой бъдещи възпитаници на нашето училище, граждани и любители на българската народна музика и танци.

Българският фолклор трябва да бъде емблема на България! Това е и нашата цел!

От своя страна предлагаме да поставим логото Ви като официален спонсор на нашия сайт – www.nufi-bg.com, както и на изготвяните в бъдеще рекламно - информационни материали, които ще бъдат разпространявани в България и чужбина!

Моля, за Вашата подкрепа в инициативата ни за съхраняването и популяризирането на българския фолклор и традиции!

Ще бъдем благодарни на всяка помощ от Вас – материална и/или финансова!

Предварително благодаря от името на нашите възпитаници и целия учителски колектив за Вашия принос!


С Уважение

Стоянка Тенова

Директор

НУФИ „Широка лъка”


Сдружение родителско настоятелство при НУФИ "Широка лъка" - с. Широка лъка

IBAN: BG35TTBB94001520014006 BIG: TTBBBG22

ЕКСПРЕСБАНК гр.Смолян


 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg