ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Открити процедури

Решение за откриване на процедура

Публични покани

/за момента няма/Вътрешни правила

Вътрешни правила за Обществени поръчки

Архив

/за момента няма/

 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg