ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Възложени поръчки

Обявление за възложена поръчка

Открити процедури

Решение за откриване на процедура

Публични покани

„РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, КОРИДОР И АПАРТАМЕНТИ В МЪЖКОТО ОБЩЕЖИТИЕ НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА, С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

0. Информация за публикувана в профила на купувача обява

1. Обява за обществена поръчка

1.1. Технически спецификации

1.1.2. Количествена сметка

1.2. Указания и изисквания

1.3. Проект на договор

1.4. Методика

1.5. Образци

Вътрешни правила

Вътрешни правила за Обществени поръчки

Архив

/за момента няма/

 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg