Награди от участия в различни състезания и конкурси

Дипломи

Народен хор - Орфееви таланти 2018
Ансамбъл - Орфееви таланти 2018
Камерен оркестър - Орфееви таланти 2018
Група за обработен фолклор - Орфееви таланти 2018
Цветелина Шидерова - Орфееви таланти 2018
Галина Велинова - Орфееви таланти 2018
Моника Демирева - Орфееви таланти 2018
Атанаска Христоскова - Орфееви таланти 2018
Елисавета Демирова - Орфееви таланти 2018
Елена Георгиева - Орфееви таланти 2018
Невна Джахова - Орфееви таланти 2018
Венислава Боркова - Орфееви таланти 2018
1во място - Music World 2004, Italy
Милица Дякова - Авлига Пее 2005
Силвия Димитрова - Авлига Пее 2005
Народен Хор - Фолклор без граници 2005
Народен Хор - Фолклор без граници 2005
Вокален Секстет - Фолклор без граници 2005
Яница Цветанова - Фолклор без граници 2005
Илия Калоянов - Орфеево Изворче 2008
Инструментална група - Орфеево Изворче 2008
Георги Георгиев - Фолклорен Конкурс за Тамбура 2008
Ивелин Атанасов - Gry na instrumentach pasterskich 2009
Ралица Ангелова - Gry na instrumentach pasterskich 2009
Стомен Николаев - Gry na instrumentach pasterskich 2009
Кристиян Янкулов - Фолклорен Конкурс за Тамбура 2010
Мехмед Гогов - Фолклорен Конкурс за Тамбура 2010
Стефка Гайдева - Фолклорен Конкурс за Тамбура 2010
Тамбурашки оркестър - Фолклорен Конкурс за Тамбура 2010
Тодор Алексов - Фолклорен Конкурс за Тамбура 2010
Алиша Павлова - Орфеево Изворче 2011
Вокално Инструментален Ансамбъл - Орфеево Изворче 2011
Гергана Донова - Орфеево Изворче 2011
Дончо Загорев - Орфеево Изворче 2011
Здравко Здравков - Орфеево Изворче 2011
Илия Караянов - Орфеево Изворче 2011
Ивона Кенова - Орфеево Изворче 2011
Камерна Група - Орфеево Изворче 2011
Камерна Инструментална Група - Орфеево Изворче 2011
Кинче Вълчева - Орфеево Изворче 2011
Кристиян Янкулов - Орфеево Изворче 2011
Квартет Гайди - Орфеево Изворче 2011
Мехмед Гогов - Орфеево Изворче 2011
Милена Маринкова - Орфеево Изворче 2011
Народен хор - Орфеево Изворче 2011
Недельо Кършев - Орфеево Изворче 2011
Нели Йотова - Орфеево Изворче 2011
Николай Жеков - Орфеево Изворче 2011
Радослав Атмаджов - Орфеево Изворче 2011
Сашо Камбуров - Орфеево Изворче 2011
Сашо Камбуров - Орфеево Изворче 2011
Христо Караандонов- Орфеево Изворче 2011
Цветелина Тренева - Орфеево Изворче 2012
Ася Пинчева - Орфеево Изворче 2012
Благовеста Благоева - Орфеево Изворче 2012
Вокално Инструментален Ансамбъл - Орфеево Изворче 2012
Група за Обработен Фолклор - Орфеево Изворче 2012
Емилиана Йорданова - Орфеево Изворче 2012
Здравко Здравков - Орфеево Изворче 2012
Мехмед Гогов - Орфеево Изворче 2012
Мехмед Гогов - Орфеево Изворче 2012
Мирослав Димитров - Орфеево Изворче 2012
Николай Жеков - Орфеево Изворче 2012

Грамоти

Антония Кетенева - Орфееви таланти 2018
Грамота - Music World 2004, Italy
Представителен Народен Ансамбъл - 40 години АМТИИ, Пловдив
Вокална Група - 9та Национална творческа среща-конкурс Котел 2005
НУФИ - Орфееви Празници 2005
Ганчо Гавазов - Министерство на Културата
Стоянка Илчевска - Министерство на Културата
Тома Карабельов - Министерство на Културата
Антон Балийски - Орфеево изворче 2008
Ралица Ангелова - Орфеево изворче 2008
НУФИ - Орфей пее с морето

Други

Сертификат - Национален Хор - Music World 2004, Italy
Афиш - Огънят на Орфей 2009
Афиш - Огънят на Орфей 2009
XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich 2009
Плакат - 10 години специалност Български Танци 2010
Покана - 10 години специалност Български Танци 2010
Благодарствено писмо - Община Сунгуларе
Афиш - Bulgarskie Koledowanie - Полша 2012
Статия - Bulgarskie Koledowanie - Полша 2012
 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg