"ШИРОКА ЛЪКА ПЕЕ, СВИРИ И ТАНЦУВА"

Р – одопите Н - ие
О – бединяват                      У - вековечаваме
Д – ецата                  Ф - олклорното
О – бичащи          И - зкуство
П – есните, танците, свирните от
А – втентичността

СТАТУТ
на
Първи фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“ 2019


I ЦЕЛИ:
 1. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския музикален и танцов фолклор.
 2. Да даде възможност за изява на малки и големи.
 3. Да се утвърди, като значимо събитие в културния календар на областта.
 4. Да се превърне в място за среща на традициите от различните краища на България, с цел да се представи богатството и пъстротата на българския фолклор.
 5. Приобщаване към професионалното музикално образование.
 6. Стремеж към изучаването на българската народна музика.

II РЕГЛАМЕНТ:

Раздел I - Индивидуални изпълнители
Раздел II - Народни оркестри, камерни инструментални групи
 • I гр. – от 7 до 13 навършени години (изпълняват по 2 пиеси)
 • II гр. – от 14 до 18 навършени години (изпълняват по 2 пиеси)
Раздел III - Народни хорове, камерни вокални групи
 • I гр. – от 7 до 13 навършени години (изпълняват по 2 песни)
 • II гр. – от 14 до 18 навършени години (изпълняват по 2 песни)
Раздел IV - Народни танци
 • I гр. – от 5 до 10 навършени години
 • II гр. – от 11 до 14 навършени години
 • III гр. – от 15 до 18 навършени години
 • *Времетраенето на танците трябва да бъде до 15 мин. Броят на групите - от 12 до 40 души. Музиката на танците да бъде изпратена предварително в срок.

Раздел V - Автентичен фоклор

  Право на участие в този раздел имат деца на възраст от 7 до 18 навършени години.

Раздел VI - "С песните на................."

  Всяка година този раздел ще бъде посветен на известен фолклорен изпълнител.
  Право на участие в него ще имат деца на възраст от 7 до 18 навършени години.

  През 2019 г. разделът ще бъде посветен на народния певец Младен Койнаров.

  Роден в сърцето на Родопите, Младен Койнаров започва творческия си път, като солист в концерта група. По- късно е приет в Държавния ансамбъл за народни песни и танци "Родопа" – Смолян. Издирил и записал над 350 песни от Средните Родопи. Записва за фонда на Националното радиото над 70 народни песни. Съюзът на музикалните и танцови дейци в България му присъжда „Сребърна лира“ през 1995г. и „Златна лира“ през 1998г.

  Младен Койнаров предава опита и уменията си на младите, които наследяват фолклорните певчески традиции. Създава музикална певческа школа в читалище "Кирил Маджаров - 1866" в кв. Устово, гр. Смолян. Част от неговите ученици са наши бивши и настоящи възпитаници.

  „С песните на Младен Койнаров“ - Участниците изпълняват по 2 песни от репертоара на Младен Койнаров.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА

 1. Конкурсът се организира от НУФИ „Широка лъка“ с подкерепата на кметство Широка лъка, община Смолян.
 2. Всички разходи за транспорт и храна са за сметка на участниците.
 3. Такса за участие не се заплаща.
 4. Право на участие имат деца на възраст от 5 до 18 години.
 5. Задължително условие за участие в конкурса е попълването и изпращането на Заявка за участие по образец. Срокът за изпращане на заявките е до 20 март 2019г. на е–mail адрес: shiroka_lukapee@abv.bg
 6. Награди
  Ще бъдат присъдени следните награди:
  Диплом, плакет, парични и предметни награди за всички възрастови групи и категории
  Награда за оригинална хореография.
  Ще бъде присъден приз за най-добро изпълнение на песен от репертоара на Младен Койнаров
  Поощрителни награди.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса "Широка лъка пее, свири и танцува" ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с вътрешните правила на НУФИ "Широка лъка".

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Тел за връзка:
0879 85 84 58 - Ганчо Гавазов - учител
0878 15 16 20 - Стефка Гайдева - учител
0878 65 37 09 - Антония Кетенева - учител
е–mail: shiroka_lukapee@abv.bg


Може да изтеглите заявка за участие в конкурса от ТУК.

 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/2333; 03030/2331; 0878196417; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg