Септемврийски прием за учебната 2016/2017г.Повече информация на страници Прием и Изпити.

 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg