Допълнителен прием на ученици за учебната 2018/2019г.Повече информация на страници Прием и Изпити.

 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/2333; 03030/2331; 0878196417; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg