Допълнителен прием на ученици за учебната 2019/2020г.


 

Повече информация на страници Прием и Изпити.

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg